Loading...

Zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti v Slovenských mestách

v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti (č. 69/2018 Z. z.)

Novinky a informácie

späť

Naša spoločnosť sa v priebehu roku 2022 aktívne a úspešne zúčastnila viacerých projektov na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v mestách. Nami navrhnuté technológie a služby pomohli mestám splniť vysoké požiadavky a štandardy v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti (č. 69/2018 Z. z.) a taktiež požiadavky európskej únie. Tieto projekty spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov pomáhajú mestám byť chránené na špičkovej úrovni. Veríme, že takýchto projektov bude ešte viac a budeme môcť pravidelne prispievať k rozvoju IT bezpečnosti v slovenských mestách.


Kybernetická bezpečnosť v mestách
ZDIELAŤ

Pracujme spoločne

Poskytujeme služby šité presne podľa požiadaviek každého klienta. Sme maximálne flexibilní a ponúkneme Vám presne tie služby, ktoré potrebujete.

Adresa

airo, s r. o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 48286621
DIČ: 2120122488
IČ DPH: SK2120122488
IBAN: SK82 1100 0000 0029 4104 4557
OR: Oddiel Sro, Vložka č. 106156/B.

Billing information

airo, s. r. o.
Ivanska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Slovak Republic
VAT ID: SK2120122488

Ak sa ešte nepoznáme JE TEN SPRÁVNY ČAS

Napíšte nám prostredníctvom formuláru a nechajte nám Vaše kontaktné údaje. My Vás v krátkej dobe budeme spätne kontaktovať.

Kontaktovať
DMD Group
Konštrukta
Mesto Senica
ZSVS
Martico
NBU
Neografia
PPA control
Onkologický ústav sv. Alžbety
Envien Group
Slovenská konsolidačná
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Tachyum
Profi credit
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Mesto Šaľa